Informacja – test – Szkoła Dla Trenerów

W tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Wewnętrznych:
Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Prosprzedażowa postawa w obsłudze klienta - jak umacniać współpracę z klientem?
 • Coaching - kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie
 • Wzmacnianie własnej odporności psychicznej
 • Kluczowe sesje z programu „szkolenia z zarządzania” wg. autorstwa Training Projects
 • System ocen okresowych pracowników. jak tworzyć i wdrażać soop?
  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:
 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE \"SŁAWINEK\"
 • LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE \"KLUB ABSTYNENTÓW\" W LESZNIE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM \"PRZEŁOM\"
 • TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU
 • STOWARZYSZENIE SPRINTU SAMOCHODOWEGO
 • STOWARZYSZENIE MIEJSKIE KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ \"RELAKS\"
 • MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH \"DE FACTO\"
 • FUNDACJA TOTO ANIMO
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ
 • INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ
 • \"FUNDACJA IM.PROF. JERZEGO DOERFFERA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I NAUKI NA WYDZIALE OKRĘTOWYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ\"
 • STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ - SPOTKAJMY SIĘ...
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM \"UŚMIECHNIJ SIĘ\"
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE \"DRABINA\"