Ogłoszenie – weryfikacja – Kurs Instruktorski

Z dniem dzisiejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów HR:
Obowiązkiem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Standardy obsługi klienta
 • Czas pracy w różnych systemach czasu pracy
 • Myśl inaczej! intensywny trening kreatywności
 • Podstawowe sesje z bazy narzędziowej „szkoła zarządzania ” na bazie certyfikacji Szkoły
 • Szkolenie Coaching. Szkolenie Zarządzanie w stylu Coachingowym
  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:
 • FUNDACJA \"ENERGETYK\"
 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W ZIELONEJ GÓRZE
 • \"FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEŻNIKA\"
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ŻARACH
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM \"BRATEK\"
 • FUNDACJA \"NAUKA I PRACA\" SIÓSTR IMIENIA JEZUS
 • ROWEROWY SZCZECIN
 • POLSKI INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU
 • STOWARZYSZENIE \"ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ\"
 • CARITAS POTRZEBUJĄCYM
 • STOWARZYSZENIE \"EKOSKOP\"
 • FUNDACJA DLA ZWIERZĄT \"ARGOS\"
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH PROWADZONY PRZEZ ZG. SS BOROMEUSZEK
 • \"BĄDŹMY RAZEM\" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ