Zawiadomienie – test – Szkoła Dla Trenerów

W tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Trenerów Sprzedaży:
Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a potem przeprowadzenie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.
SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Profesjonalna prezentacja
 • Planowanie i zarządzanie projektami z programem ms project
 • Skuteczne kierowanie zespołem
 • Wstępne sesje z bazy narzędziowej „kursy z mentoringu ” według autorstwa STW
 • Radzenie sobie ze stresem
  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - \"NADZIEJA\" Z SIEDZIBĄ W SOŚNICOWICACH
 • TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU
 • TATRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM \"RODZINA\"
 • FUNDACJA \"POLITRAUMA\" PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM ŚW. BARBARY W SOSNOWCU
 • STOWARZYSZENIE LIONS CLUB \"JANTAR\"
 • STOWARZYSZENIE \"ZDROWIE\" - NA RZECZ SZPITALA W KĘPNIE
 • STOWARZYSZENIE \"UŚMIECH DZIECIŃSTWA\"
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DOMU DZIECKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU
 • STOWARZYSZENIE \"ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ\"
 • \"CARITAS BLIŹNIM\"
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH GMINY LUBACZÓW
 • STOWARZYSZENIE \"INTEGRACJA DLA WAŁBRZYCHA\"
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GOŁKOWO, SZCZUTOWO, GOŁKÓWKO ORAZ OKOLIC \"KUŹNIA\"
 • KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA