Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Symulacje strategiczne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą stworzone na następującym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o przejrzenie opublikowanych na tej stronie lektur w ramach warsztatu Symulacje Menedżerskie.
Pragniemy dodać w tym miejscu, że opublikowana baza zawiera materiały wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza projektowanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Wzmacnianie Umiejętności Przywódczych w Konkurencyjnej Instytucji, Norbert Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Aldowska
 • Podręcznik kierowcy zawodow. kat.B
 • Montaż i eksploatacja kondensatorów elektroenergetycznego
 • Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.
 • Symulacje lean manufacturing – podstawy praktyczne
 • Systemy techniczne
 • Labolatorium maszyn elektrycznych zeszyt 1
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/
 • Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym
 • Wytrzymałość materiałów
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie
 • Remonty i konserwacja maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Analiza ilościowa związków organicznych
 • Maszynoznawstwo i technika cieplna część I Mechanika techniczna
 • Telewizja w pytaniach i odpowiedziach
 • Zobowiązania - zarys układu
 • Podręczny słownik niemiecko-polski.
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Przewodnik po ZX Spectrum
 • Rzecz o kratownicach
 • Elementy konstrukcji spajanych. Leksykon.
 • Prawdopodobieństwo i miara
 • Testowanie i diagnostyka systemów cyfrowych
 • Rośliny lecznicze stosowane u dzieci
 • Gramatyka języka angielskiego
 • Turbo Pascal 6.0
 • Visual, Basic do windows
 • Modele probalistyczne w sieciach elektroenergetycznych
 • Leasing czy kredyt
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki. Wyd.5. Książka pomocnicza dla ucznia.
 • Aparaty elektryczne.Wyd.I. 330str.,23cm.
 • Słownik handlu zagranicznego 383str,20cm
 • Matematyczna Teoria optyki 401 str., 24 cm
 • Elementy Techniki Wyd II Fizyka,chemia,metrologia,elektronika,informatyka,automatyka,matematyka,elektrot.815 str., 24 cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Język Ansi C 358 str., 24 cm
 • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych /prot.zamiany nr 44/ 638s 20cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla mechaników Wyd.III 159 str., 21 cm
 • Zadania z matematyki wyższej cz.1 Wyd.II 272 str., 20 cm
 • Programowanie dla Windows w języku VISUAL BASIC Wyd.II 215 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 15 320s 24cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XX 510 str., 23 cm
 • Sterowanie systemami elektroenergetycznymi 171 str,24 cm
 • Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Akty prawne z komentarzem 189 str,21 cm
 • Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym 360 str, 20 cm
 • Kodeks karny, Ustawa karna skarbowa orazustawa o ochronie obrotu gospodarczego 233 str, 20 cm
 • Pracujemy w Microsoft Windows 95 366 str, 24 cm
 • Kodeks postępowania cywilnego -komentarzt.1 1237 str, 20 cm
 • Leksykon eksploatora oczyszczalni ścieków 643 str, 25 cm
 • PageMaker 6 dla Windows 95 216 str, 24 cm
 • Technika świetlna \'98 t.2 Leksykon - informator 424 str, 24 cm
 • Office 2000 + CD D-201 768 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych 463 str, 24 cm
 • Rośliny lecznicze 307 str, 30 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 8
 • Internet Ćwiczenia praktyczne 163s 23cm
 • Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
 • Rachunkowość zarządcza i controlling wyd.2 374s 23cm
 • Algebra w zadaniach 197s 23cm
 • Franchising - strategia rozwoju małych firm w Polsce 194 str. 20 cm
 • Uniwersalny słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki 866s 22cm