Narzędzia - gry menedżerskie

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych warsztatów i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie wymienionych poniżej źródeł w uzupełnieniu do treningu Symulacje Biznesowe Dla Pracowników.
Zwracamy uwagę jednocześnie, że dobrana przez naszych trenerów baza zawiera książki wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii fabuły wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Budowanie Postaw Menedżerskich w Konkurencyjnej Instytucji, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Elwik
 • Sprężarki zeszyt 1.Technologia Robót i Ekspoatacji
 • Montaż i eksploatacja kondensatorów elektroenergetycznego
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Organizacja stanowisk roboczych
 • Termodynamika procesów nierównowagowych
 • Podstawy Elektrotechniki cz.I
 • Typowe zagrożenia zawodowe
 • Projektowanie kadłubów silników trakcyjnych
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 • Obróbka skrawania
 • Budowa i obliczenie rdzeni transformatorów energetycznych
 • Podstawy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Poradnik matematyczny
 • Podstawy elektrotechniki dla zasadniczej szkoły zawodowej Cz. 2 Wyd. III
 • Wprowadzenie do teorii pomiarów
 • Miernictwo tyrystorowe.
 • Mikrokomputer - programowanie w języku BASIC
 • Sądowe postepowanie zabezpieczające w sprawach cywilnych.
 • Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstw
 • Maszyny elektryczne
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t.3
 • Mikrokomputer-programowanie w języku Basic
 • System operacyjny CP/M [z serii ] Mikrokomputery
 • Popularny atlas świata
 • Fotografia Podstawy,technika,praktyka
 • CLIPPER 5.0 Opis języka.
 • Układy scalone CMOS
 • Międzynarodowy słownik finansowy
 • Ilustrowana kronika XX wieku.
 • Mikroprocesor 8086.Podręczny Katalog Elektronika.Wyd.I. 139str.,20cm.
 • Programy Shareware 170 str, 23 cm
 • Matematyczna Praktyka optyki 401 str., 24 cm
 • Buduję ciepły dom 111 str., 21 cm
 • Technologia - szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
 • Elementy języka C++ 662 str., 24 cm
 • Rysunek techniczny Wyd.XX 207 str., 20 cm
 • Symulacje biznesowe – fundamenty praktyczne
 • Podręcznik wymowy angielskiej Wyd.IX 520 str., 20 cm
 • Technika biurowa Podręcznik do LE Wyd 3 128s 23cm
 • Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie 1 - Urok Platona Wyd.II 367 str., 20 cm
 • Uprawa roślin ozdobnych Wyd.III 893 str., 25 cm
 • Słownik łacińsko-polski
 • Auto CAD LT 2 + dyskietka 493 str,24 cm
 • Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Akty prawne z komentarzem 189 str,21 cm
 • Ekologia roślin - Elementy teoretyczne,populacja,zbiorowisko,procesy 453 str,24 cm
 • Technologia maszyn Wyd.VI 357 str, 21 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystykamatematyczna w zadaniach cz.II statyka matematyczna Wyd,IV 328 str, 24 cm
 • Polska w Unii Europejskiej Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia 316 str, 24 cm
 • Komunikacja międzyludzka 295 str, 20 cm
 • Scalone przewodniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe 467 str, 24 cm
 • Prawo administracyjne 490 str, 24 cm
 • Fizyka T. 1
 • Kierowanie
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.III 383 str, 20 cm
 • Auto CAD 2000 PL/2000 + CD - 132 345 str, 24 cm
 • Delphi 4 dla każdego + D-34 878s 24cm
 • Świat wspaniałych samochodów Encyklopedia 640s
 • DelphiCOM Porady eksperta n/t tworze nia skalowanych aplikacji COM/DCOM w Delphi w wersjach 3 do 5 500s 23cm
 • Słownik łacińsko-polski 545 str, 17 cm
 • Rachunkowość międzynarodowa 332s 23cm
 • Excel 2003 PL - porgramowanie w VBA vademecum profesjonalisty + D-271 871 str, 24 cm