Materiały - gry biznesowe

Serdecznie prosimy klientów naszych wykładów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie książek jako aneks do programu Gry Negocjacyjne.
Przypominamy w tym miejscu, że poniższa baza zawiera pozyje wychodzące poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Kursantów symulacji.
 • Budowanie Kompetencji Proaktywnych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Dawid Nowakowski
 • Szkolenia Projektowe, Karina Cernowska
 • Podręcznik kierowcy zawodow. kat.B
 • Zastosowanie teorii grafów w rachunku ekonomicznym
 • Wprowadzenie do transmisji danych
 • Symulacje negojacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Maszyny komutatorowe dla automatyki
 • Podstawy techniki cieplnej
 • Surowe energetyczne Polski
 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Niektóre aspekty rewolucji naukowo-technicznej
 • Miernictwo elektryczne - Poradnik
 • Jakość
 • Urządzenia nadawcze radiokomunikacyjne i radiofoniczne
 • Zapobieganie wypadkom
 • Elektronika w pytaniach i odpowiedziach
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych
 • Odlewnictwo t2.Przewodnik inż.
 • Przewodnik po ZX Spectrum
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Vademecum materiałoznwstwa
 • Z mikrokomputerem na co dzień
 • Sterowanie wykorzystaniem materiałów
 • Turbiny parowe
 • Dyrektor z konkursu
 • Auto CAD Obejmuje wersje 2.6i9
 • Podstawy programu MSExcel wersja 3.0
 • American busness dictionary
 • Historia świata. Ostatnie pięćset lat 781s 30cm
 • Borland C++. Biblioteki standardowe
 • Przekładniki w elektroenergetyce. Wyd.II zm. 304str.,24cm.
 • Windows 3.1 101 wskazówek i trików Wyd I 174 str., 24 cm
 • Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd II 511s,24cm
 • Słownik fizyczny Wyd.III 492 str., 25 cm
 • Mechanika ruchu samochodu 260 str., 24 cm
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Gaźnik w moim samochodzie Wyd.II 160 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Słownik ekologiczny polsko-angielski 512 str., 21 cm
 • Encyklopedja powszechna t 12 320s 24cm
 • Wielki słownik słownik polsko-angielski A-Ó 780 str., 24 cm
 • Zarządzanie Teoria i praktyka 609s 25cm
 • Kompendium teorii o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Fundamenty konstrukcji maszyn T 2 Wyd II 656 str,24 cm
 • Pracownia elektryczna T.1
 • Naprawa i rozbudowa komputera dla opornych Wyd.II 311 str,24 cm
 • Gazyfikacja-gazociągi, stacje redukcyjne, instalacje i urządzenia gazowe 452 str, 24 cm
 • Anteny telewizyjne i radiowe Wyd.III 174 str, 24 cm
 • Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.IV 464 str, 20 cm
 • Historia gospodarcza świata Od paeolitu do czasów najnowszych Wyd.II 488 str, 24 cm
 • Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm
 • Nowoczesne materiały narzędziowe
 • Algorytmy - struktury danych i techniki programowania + dyskietka 348 str, 24 cm
 • Słownik etymologiczny języka polskiego 806 str, 20 cm
 • Encyklopedia - Polska 2000 - geografia 120 str, 31 cm
 • Internet Explorer 5.0 Pl 247 str, 24 cm
 • Inwestycje.Analiza i zarządzanie 898s 23cm
 • Elementy i podzespoły półprzewodnikowych układów napędowych 289 str, 24 cm
 • Geografia gospodarcza Polski wyd.5 zm. 393s 24cm
 • Marketing w sieci 192 str, 20 cm
 • Leksykon integracji europejskiej