Artykuły - gry szkoleniowe

Gorąco prosimy absolwentów realizowanych u nas szkoleń i gier strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur jako aneks do programu Gry Symulacyjne.
Zwracamy uwagę przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera tytuły wychodzące poza klasyczną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Rozwój Kompetencji Biznesowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Elwik
 • Wodociągi kanalizacja
 • Zastosowanie Międzynarodowe Układu Jednostek SI
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.
 • Labolatorium materiałoznawstwa cz II
 • Termodynamika
 • Skrawanie i narzędzia
 • Poradnik dyżurnego ruchu
 • Fotografia w praktyce amatorskiej
 • Geografia ekonomiczna świata
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Układy scalone TTL w systemach cyfrowych
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Chemia analityczna pierwiastków rzadkich
 • Matematyka dla wyższych szkół technicznych t.3
 • Technika tyrystorowa.
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Leksykon inżyniera matematyki t.1 Wyd.II.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Zadania z fizyki
 • Ciecze obróbkowe do skrawania metali
 • Silniki o zapłonie samoczynnym
 • Bukiet z warzyw cz.2
 • Leksykon montera elektryka
 • IBM PCiPC DOS
 • Pzegląd programu MSExcel wersja 3.0
 • Informix.4G.L. Język systemów zarządzania bazami danych
 • Zastosowania programu NAP 2 do obliczania układów elektrycznych
 • 1-2-3 for Windows. Krótki przewodnik. 146str.,20cm.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Arytmetyka gospodarcza 276str,20cm
 • Ilustrowany leksykon lotniczy Osprzęt radioelektronika 350s,24cm
 • Windows wersja 3.1 WydI 134s,24cm
 • Zbiór zadań a analizy matematycznej T.II 87str.,20 cm
 • Zadania z mechaniki ogólnej cz.II Kinematyka Wyd.IV 183 str., 24 cm
 • Mały słownik menedżera 167 str., 16 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Word 6 for Windows 271 str., 19 cm
 • Atlas 95/96 456 str., 30 cm
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
 • Designer Wersja Polska i Angielska 4.0 327 str.,23 cm
 • Pierwszy krok z EXCEL 5 PL do Windows 135 str.24 cm
 • Excel 5 PL dla Windows pierwsze kroki 308 str,24 cm
 • Wielki słownik polsko-angielski A-Ó wyd 16
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.2 Wyd.II 168 str,24 cm
 • Analiza systemów elektroenergetycznych 450 str, 24 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.IV 198 str, 20 cm
 • Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 536 str, 24 cm
 • Statystyka - zbiór zadań 135 str, 20 cm
 • Almanach wiedzy powszechnej 1998 826 str, 21 cm
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2
 • Pzegląd teoretyczne metaloznawstwa
 • Algorytmy - struktury danych i techniki programowania + dyskietka 348 str, 24 cm
 • Zastosowania programu NAP2 do obliczaniaukładów elektrycznych USEp. 263s, 24 cm
 • Machiavelli i zarządzanie 243s 20cm
 • Sieci komputerowe Księga eksperta 611s 23cm
 • Statystyka - Teoria i zastosowanie 315 str, 24 cm
 • Pascal - programowanie 453 str, 24 cm
 • Podręcznik ankietera 326 str, 24 cm
 • Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach
 • Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne wyd.1 212s 24cm