Motywowanie pozafinansowe

W zmodyfikowanej wersji, ale ponownie, w naszej ofercie kursów, jest oparty na naszej książce program kształtowania postaw uczestników  z dziedziny motywowania pozafinansowego. Serdecznie zachęcamy. Udział w warsztacie polecamy najbardziej ludziom zatrudnionym w firmach, które z racji swojej specyficznej sytuacji mikroekonomicznej i finansowej nie mogą budować systemów motywacyjnych opartych na premiach, prowizjach i pakietach bonusowych.

Spotkanie przewidziano na 12 godzin. Kurs  realizowany jest w formie zajęć praktycznych. Sesje prawie wyłącznie bazują na pracy ćwiczeniowej w podgrupach. Wykłady to tylko kilkanaście procent czasu. Umożliwia to udział praktycznie każdego uczestników przez niema cały czas trwania spotkania.

Trening - w formule otwartej - realizowany jest w bardzo polecanym obiekcie konferencyjnym na Kaszubach "Kozi gród" - to czterogwiazdkowy hotel SPA z pięknym ogrodem i w otoczeniu lasu.  Koszt pobytu, zawierający popołudniowe atrakcje jest bardzo korzystny z uwagi na naszą stałą współpracę z hotelem.

Po spotkaniu każdy uczestnik otrzyma materiały w postaci pendrive’a z narzędziami z kursu.

Warsztat realizujemy z badaniem potrzeb opartym na wywiadzie pogłębionym. Warsztat kończy się kwestionariuszem satysfakcji. Uczestnicy tego warsztatu w kwestionariuszach satysfakcji  piszą przede wszystkim, że jest ono dopasowane do ich stanowiska i pracy. Ponad połowa osób pisze, że rekomendowałaby je innym osobom na podobnych stanowiskach.

Osoby, które brały udział w tym szkoleniu, regularnie kilka miesięcy później biorą też udział w zajęciach pogłębionych zbudowanych na scenariuszu gry menedżerskiej rozwijającej podobne umiejętności.